0983.002.776

Thiết bị trong ngành máy múc DOOSAN

BRACKET BOOM AND

Liên hệ đặt hàng

Hotline 24/7: 0983.002.776

Email: bjsteel.qc@bjsteel.kr

Chuyên đúc và gia công các sản phẩm theo yêu cầu

Thông số kỹ thuật

  • GE Power
  • doi tac 1
  • doi tac 2
  • Nhà sản xuất SRF

Đối tác của chúng tôi

Chuyên đúc và gia công các sản phẩm theo yêu cầu