0983.002.776

Tầm nhìn & sứ mệnh

Công ty hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực đúc và gia công các sản phẩm máy công trình theo yêu cầu của khách hàng.


Thông qua các nỗ lực để đạt được sự phát triển kỹ thuật cao và các nhà máy ở nước ngoài.

Chúng tôi sẽ phát triển thành một công ty có trách nhiệm toàn cầu tại 2020!

 


  • GE Power
  • doi tac 1
  • doi tac 2
  • Nhà sản xuất SRF

Đối tác của chúng tôi

Chuyên đúc và gia công các sản phẩm theo yêu cầu